Literature

Sub Category

វិញ្ញាសាទី 15 ៖ សំណេរតែងសេចក្តី អត្ថាធិប្បាយពន្យល់
47:01
Meakase Lim
6 Views · 1 day ago

បកស្រាយ និងពន្យល់ដោយ លោកគ្រូ លឹម មគ្គសិរ

មេរៀនទី 7 ៖ ប្រពៃណី ទំនៀមទម្លាប់ [ភាគទី 3]
24:44
Meakase Lim
5 Views · 6 days ago

បកស្រាយ និងពន្យល់ដោយ លោកគ្រូ លឹម មគ្គសិរ

វិញ្ញាសាទី 13 ៖ សំណេរតែងសេចក្តី អត្ថាធិប្បាយពន្យល់
28:48
Meakase Lim
5 Views · 6 days ago

បកស្រាយ និងពន្យល់ដោយ លោកគ្រូ លឹម មគ្គសិរ

វិញ្ញាសាទី 12 ៖ សំណេរតែងសេចក្តី អត្ថាធិប្បាយពន្យល់
40:06
Meakase Lim
5 Views · 22 days ago

បកស្រាយ និងពន្យល់ដោយ លោកគ្រូ លឹម មគ្គសិរ

វិញ្ញាសាទី 11 ៖ សំណេរតែងសេចក្តី អត្ថាធិប្បាយពន្យល់
42:30
Meakase Lim
9 Views · 29 days ago

បកស្រាយ និងពន្យល់ដោយ លោកគ្រូ លឹម មគ្គសិរ

មេរៀនទី 7 ៖ ប្រពៃណី ទំនៀមទម្លាប់ [ភាគទី 2]
01:19
Meakase Lim
6 Views · 29 days ago

អំណានទី 1 ៖ ប្រពៃណីខ្មែរ នាសម័យអាណានិគម<br />
បកស្រាយ និងពន្យល់ដោយ លោកគ្រូ លឹម មគ្គសិរ

វិញ្ញាសាទី 10 ៖ សំណេរតែងសេចក្តី អត្ថាធិប្បាយពន្យល់
31:47
Meakase Lim
10 Views · 1 month ago

បកស្រាយ និងពន្យល់ដោយ លោកគ្រូ លឹម មគ្គសិរ

មេរៀនទី 7 ៖ ប្រពៃណី ទំនៀមទម្លាប់ [ភាគទី 1]
08:09
Meakase Lim
9 Views · 1 month ago

អំណានទី 1 ៖ ប្រពៃណីខ្មែរ នាសម័យអាណានិគម<br />
បកស្រាយ និងពន្យល់ដោយ លោកគ្រូ លឹម មគ្គសិរ

វិញ្ញាសាទី 9 ៖ តែងសេចក្តីពន្យល់
39:41
Meakase Lim
16 Views · 1 month ago

បកស្រាយ និងពន្យល់ដោយ លោកគ្រូ លឹម មគ្គសិរ

មេរៀនទី 5 ៖ ល្ខោន [ភាគទី 2]
08:54
Meakase Lim
3 Views · 1 month ago

អំណានទី 2 ៖ រឿងថៅកែចិត្តចោរ<br />
បកស្រាយ និងពន្យល់ដោយ លោកគ្រូ លឹម មគ្គសិរ

វិញ្ញាសាទី 8 ៖ តែងសេចក្តីពន្យល់
30:55
Meakase Lim
5 Views · 2 months ago

បកស្រាយ និងពន្យល់ដោយ លោកគ្រូ លឹម មគ្គសិរ

មេរៀនទី 5 ៖ ល្ខោន [ភាគទី 1]
14:40
Meakase Lim
13 Views · 2 months ago

⁣អំណានទី 1 ៖ រឿងតេជោយ៉ត
បកស្រាយ និងពន្យល់ដោយ លោកគ្រូ លឹម មគ្គសិរ

វិញ្ញាសាទី 7 ៖ ប្រធានអត្ថាធិប្បាយពន្យល់
53:49
Meakase Lim
6 Views · 2 months ago

បកស្រាយ និងពន្យល់ដោយ លោកគ្រូ លឹម មគ្គសិរ

មេរៀនទី 4 ៖ សិល្បៈ [ភាគទី 4]
54:11
Meakase Lim
4 Views · 2 months ago

បកស្រាយ និងពន្យល់ដោយ លោកគ្រូ លឹម មគ្គសិរ

មេរៀនទី 4 ៖ សិល្បៈ [ភាគទី 3]
44:24
Meakase Lim
6 Views · 2 months ago

បកស្រាយ និងពន្យល់ដោយ លោកគ្រូ លឹម មគ្គសិរ

មេរៀនទី 4 ៖ សិល្បៈ [ភាគទី 2]
36:30
Meakase Lim
6 Views · 2 months ago

បកស្រាយ និងពន្យល់ដោយ លោកគ្រូ លឹម មគ្គសិរ

មេរៀនទី 4 ៖ សិល្បៈ [ភាគទី 1]
55:11
Meakase Lim
6 Views · 2 months ago

បកស្រាយ និងពន្យល់ដោយ លោកគ្រូ លឹម មគ្គសិរ

វិញ្ញាសាទី 6 ៖ តែងសេចក្តី ពិភាក្សា
07:45
Meakase Lim
7 Views · 3 months ago

បកស្រាយ និងពន្យល់ដោយ លោកគ្រូ លឹម មគ្គសិរ

មេរៀនទី 3 ៖ អក្សរសិល្ប៏ពុទ្ធនិយម [ភាគទី 1]
18:08
Meakase Lim
5 Views · 3 months ago

ដូចម្តេចដែលហៅថា អក្សរសិល្ប៏ពុទ្ធនិយម?<br />
បកស្រាយ និងពន្យល់ដោយ លោកគ្រូ លឹម មគ្គសិរ

វិញ្ញាសាទី 5 ៖ តែងសេចក្តី អធិប្បាយពន្យល់
47:36
Meakase Lim
9 Views · 3 months ago

បកស្រាយ និងពន្យល់ដោយ លោកគ្រូ លឹម មគ្គសិរ
Showing 1 out of 3