History

Sub Category

វិញ្ញាសា ត្រៀមប្រលងសញ្ញាប័ត្រ មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ [ប្រធានទី 10]
14:06
Phearun Meas
7 Views · 10 days ago

បកស្រាយ និងពន្យល់ ដោយសាស្ត្រចារ្យ មានបទពិសោធន៏ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ ជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយ។

វិញ្ញាសា ត្រៀមប្រលងសញ្ញាប័ត្រ មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ [ប្រធានទី 9]
25:12
Phearun Meas
4 Views · 10 days ago

បកស្រាយដោយសាស្ត្រចារ្យ មានបទពិសោធន៏ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រយូរឆ្នាំមកហើយ។

វិញ្ញាសា ត្រៀមប្រលងសញ្ញាប័ត្រ មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ [ប្រធានទី 8]
11:51
Phearun Meas
2 Views · 17 days ago

បកស្រាយដោយសាស្ត្រចារ្យ មានបទពិសោធន៏ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រយូរឆ្នាំមកហើយ។

វិញ្ញាសា ត្រៀមប្រលងសញ្ញាប័ត្រ មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ [ប្រធានទី 7]
24:29
Phearun Meas
3 Views · 17 days ago

បកស្រាយដោយសាស្ត្រចារ្យ មានបទពិសោធន៏ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រយូរឆ្នាំមកហើយ។

វិញ្ញាសា ត្រៀមប្រលងសញ្ញាប័ត្រ មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ [ប្រធានទី 6]
15:04
Phearun Meas
2 Views · 18 days ago

បកស្រាយដោយសាស្ត្រចារ្យ មានបទពិសោធន៏ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រយូរឆ្នាំមកហើយ។

វិញ្ញាសា ត្រៀមប្រលងសញ្ញាប័ត្រ មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ [ប្រធានទី 5]
00:38
Phearun Meas
2 Views · 18 days ago

បកស្រាយដោយសាស្ត្រចារ្យ មានបទពិសោធន៏ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រយូរឆ្នាំមកហើយ។

វិញ្ញាសា ត្រៀមប្រលងសញ្ញាប័ត្រ មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ [ប្រធានទី 4]
11:22
Phearun Meas
2 Views · 18 days ago

បកស្រាយដោយសាស្ត្រចារ្យ មានបទពិសោធន៏ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រយូរឆ្នាំមកហើយ។

វិញ្ញាសា ត្រៀមប្រលងសញ្ញាប័ត្រ មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ [ប្រធានទី 3]
23:43
Phearun Meas
3 Views · 19 days ago

បកស្រាយដោយសាស្ត្រចារ្យ មានបទពិសោធន៏ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រយូរឆ្នាំមកហើយ។

វិញ្ញាសា ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ [ប្រធានទី 1]
04:54
Phearun Meas
16 Views · 19 days ago

បកស្រាយ និងពន្យល់ដោយសាស្ត្រចារ្យ មានបទពិសោធន៏ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រយូរឆ្នាំមកហើយ។

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រលងសញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ [ប្រធានទី 2]
08:51
Phearun Meas
5 Views · 20 days ago

បកស្រាយដោយសាស្ត្រចារ្យ មានបទពិសោធន៏ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រយូរឆ្នាំមកហើយ។

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រលងសញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ [ប្រធានទី 1]
04:54
Phearun Meas
6 Views · 20 days ago

បកស្រាយដោយសាស្ត្រចារ្យ មានបទពិសោធន៏ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រយូរឆ្នាំមកហើយ។

ជំពូកទី I​ ៖ ប្រវត្តិសាស្រ្តពិភពលោក [ភាគទី 6]
40:40
Phearun Meas
6 Views · 20 days ago

បកស្រាយដោយសាស្ត្រចារ្យ មានបទពិសោធន៏ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រយូរឆ្នាំមកហើយ។

ជំពូកទី I​ ៖ ប្រវត្តិសាស្រ្តពិភពលោក [ភាគទី 5]
02:31
Phearun Meas
2 Views · 20 days ago

បកស្រាយដោយសាស្ត្រចារ្យ មានបទពិសោធន៏ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រយូរឆ្នាំមកហើយ។

ជំពូកទី I​ ៖ ប្រវត្តិសាស្រ្តពិភពលោក [ភាគទី 4]
06:31
Phearun Meas
2 Views · 22 days ago

បកស្រាយដោយសាស្ត្រចារ្យ មានបទពិសោធន៏ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រយូរឆ្នាំមកហើយ។

ជំពូកទី I​ ៖ ប្រវត្តិសាស្រ្តពិភពលោក [ភាគទី 3]
34:45
Phearun Meas
11 Views · 22 days ago

បកស្រាយដោយសាស្ត្រចារ្យ មានបទពិសោធន៏ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រយូរឆ្នាំមកហើយ។

ជំពូកទី I​ ៖ ប្រវត្តិសាស្រ្តពិភពលោក [ភាគទី 2]
43:44
Phearun Meas
5 Views · 23 days ago

បកស្រាយដោយសាស្ត្រចារ្យ មានបទពិសោធន៏ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រយូរឆ្នាំមកហើយ។

ជំពូកទី I​ ៖ ប្រវត្តិសាស្រ្តពិភពលោក [ភាគទី 1]
41:37
Phearun Meas
3 Views · 23 days ago

បកស្រាយដោយសាស្ត្រចារ្យ មានបទពិសោធន៏ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រយូរឆ្នាំមកហើយ។

ជំពូកទី 3 ៖ ប្រវត្តិសាស្រ្តតំតំបន់
53:53
Phearun Meas
4 Views · 24 days ago

ប្អូនៗនឹងអាចស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្រ្ត ដែលផ្តោតជាពិសេសទៅលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ជាមួយការបកស្រាយដោយសាស្ត្រចារ្យ មានបទពិសោធន៏ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រយូរឆ្នាំមកហើយ។

មេរៀនទី 6 ៖ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (ទី 2) [ភាគទី 2]
02:27
Phearun Meas
5 Views · 25 days ago

ប្អូនៗនឹងអាចស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្រ្តប្រទេសកម្ពុជា បន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ដែលបកស្រាយដោយសាស្ត្រចារ្យ មានបទពិសោធន៏យូរឆ្នាំមកហើយ។

មេរៀនទី 6 ៖ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (ទី 2) [ភាគទី 1]
00:11
Phearun Meas
3 Views · 26 days ago

ប្អូនៗនឹងអាចស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្រ្តប្រទេសកម្ពុជា បន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ដែលបកស្រាយដោយសាស្ត្រចារ្យ មានបទពិសោធន៏យូរឆ្នាំមកហើយ។
Showing 1 out of 2